Ich jonn ze Fooss

Ich häng erömm, weil ich hann keine Job
Dat ess esu, ich maach mir keine Kopp 
Ja ich sehn üch aan, dat künnt ihr net verstoon
Jo die Löckk mem decke Portmonee
Met schecke Wiever un nem fette Benz Coupee
Die senn am raffe, und kreen der Hals net voll
Wenn ich die Tüüpe sehn, pack mich der Blues
Was soll ich maache ohne Auto: ich jonn ze Foooss

Eve scheissejal, wat soll dä janze Driss
Mir kumme irjenzwann, doch all en de Kess
Befüür de dat schecks, es et Lävve vürbei

En der Stadt da ess der Honk veröck
All sinn se am jare, et hat keiner Zick
Dä Stress un och die Hektik, die senn nimie schööön
Die Kouferei, wat meens de wat dat schlauch
Dat ess doch lauter Zeusch, wat kei Minsch brauch
Wenn ich do dran denk, kreen ich der Fööön
All sinn se am klaare und hann der Blues
Losst der Auto einfach stonn, un joht ze Foooss

Eve scheissejal, wat soll dä janze Driss
Mir kumme irjenzwann, doch all en de Kess
Befüür de dat schecks, es et Lävve vürbei

Solo
Hä hat ständich Angs, sing Ackzie jonn kapott
A Häzz us Stein, sing Ahl ess alt fott
Demm sing Sorje, die mööt ich net haaaann
Die janze Welt is mir, zum Jlöck ben ich jesonk
Hann frische Luff, a Sixpäck Bier un minge Honk
Vill Früngde met denne mer noch laache kaaan
Mir friere zusamme em Park, hann kei ze Huus
Mir hann och kenne Auto: drum jom mer ze Foooss

Eve scheissejal, wat soll dä janze Driss
Mir kumme irjenzwann, doch all en de Kess
Befüür de dat schecks, es et Lävve vürbei